Езиков център

Англика

Бизнес английски

Вие сте банков служител или търговец и владеете общия английски език на ниво не по-ниско от В1?

Бихте желали да се изразявате правилно по време на преговори, срещи, интервюта за работа?

Посетете курсa  ни  по бизнес английски език, за да бъдете уверени и прецизни в ежедневните си дейности

В разговорните сесии се практикуват симулации на реални ситуации, обсъждат се преводи на документи, договори, етикет при водене на бизнес кореспонденция и др.

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ:

 

 

Бизнес английски език ниво В2 

 

  

Начало: 09.01.2018 г.

 

 

Цена: 450* лв

 

Продължителност: 65** уч.ч

 

График: 

      неделен:9.30-12.00 ч. 

                                   

Примерни теми:

 

1.Стартиращ бизнес

2.Маркетинг и реклама

3.Мениджмънт.Стилове

4.Право и бизнес

5.Продажби

6.Обноски и етикет

7.Обучение

8.Делегиране

9.Работно място

10.Бизнес кореспонденция

11. Видове срещи

12.Преговори

13.Мейли

          

 СЛЕДЕТЕ НАШИТЕ ПРОМОЦИИ ТУК: ПРОМОЦИИ

 

 

Бизнес английски език ниво В1 

 

Примерни теми:

 

1.Умения и квалификации

2.Вашата професия

3.Цени

4.Заплащане и стимули

5.Продажби

6.Продукти

7.Бизнес комуникация-мейл,факс, телефон,писмо

8.Видове срещи

9.Етикет по време на срещи

10.Клиенти и услуги

11.Преговори

12.Резервации 

13.Стил на управление-видове

14.Бизнес стратегии

15.Иновации

  

 

Начало: 19.11.2017 г.

 

Специализирана терминология.Над 400 термина.

 

Цена: 410* лв

 

Продължителност: 65** уч.ч

 

График:

              събота и неделя: 9.30-12.00 ч.

              

 

  

 

*Посочените условия са валидни при минимум 4-ма курсисти и до запълване на групите
**При сформиране на група/полуиндивидуално обучение(непълна група )- 3-ма курсисти/ се предвиждат 55 уч.ч

 

 Запознайте се още с: 

АНГЛИЙСКИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ

БАНКОВ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК