Езиков център

Англика

Индивидуално обучение

 

Защо да се обучаваме индивидуално?

• Часовете се провеждат само с Вас.

• Вие и преподавателят избирате оптималната за Вас учебна система и интензитет на подготовка.

• Заниманията се провеждат в удобно за Вас време.

 

Подготовка за интервю

 

Все по-често интервютата за работа се провеждат на английски език.
Вие владеете езика, но имате нужда от няколко разговорни срещи за да се почувствате по-уверен във възможностите си.
Възползвайте се от подготовката за интервю с предварителна  среща за уточняване специфичната дейност на компанията, в която кандидатствате.