ЮРИДИЧЕСКИ английски език ЗА СТУДЕНТИ СПЕЦИАЛНОСТ "пРАВО"

Юридически английски език онлайн
за студенти

Вие сте студент по право и владеете общия английски език на ниво не по-ниско от В1?
Желаете да се специализирате в отделни клонове на правото и да се изразявате правилно на английски език по време на преговори, сделки , интервюта за работа?
Посетете курсa ни по юридически английски език, воден от юрист!
Учебните материали,които използваме и сме разработили са подходящи за онлайн обучение.

АННА ПЕТРОВА, юрист и преподавател

Запознайте се с примерните теми!  

1.Основни юридически термини
2.Договори.Видове
3.Гражданско право
4.Данъчно и осигурително право
5.Наказателно право
6.Трудово право
7.Облигационно право
8.Вещно право.Сделки с недвижими имоти.
9. Нотариално право
10.Административно право
11.Институции.Структура.
12.Съдебен процес
13.Арбитраж
14.Медиация
15.Международно право
16.Право на интелектуална собственост