Езиков център

Англика

Корпоративно обучение

Езиков център "АНГЛИКА" организира курсове на работното място при условия, цени и график, договорени индивидуално за всеки наш корпоративен клиент:

Ние предлагаме:

  • оферта съобразена със спецификата на дейността на компанията
  • определяне нивата на служителите(след провеждане на входящи тестове)
  • обучението може да бъде в групи (6-8 курсисти), индивидуално и полуиндивидуално
  • обучението може да се провежда в учебната база на фирмата или в езиковия център
  • график, съобразен с изискванията на клиента *

 

ТИПОВЕ КОРПОРАТИВНИ КУРСОВЕ:

 

 - ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 5 НИВА (А1-С1)

 -АНГЛИЙСКИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ

 -БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ

 

 -БАНКОВ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Водят се от преподавател с банков опит.

 

- ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – подходящ за действащи юристи, студенти по право; ориентиран е практически- обсъждане на казуси, симулации на преговори, превод на документи. Води се от преподавател юрист.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

в сферата на:строителството, туризма, земеделието, авиацията, хотелиерство,кетъринг.

Предлагаме още обучение по  медицински английски език (различни системи за лекари и мед.сестри); английски език  сферата на изкуството.

За пълния списък можете да посетите секцията ни

СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 

Ако не откривате в списъка сферата, в която развивате дейността си- попитайте ни за нея и ние ще изготвим програма специално за Вас!

 

*графикът следва да бъде съобразен и с времевата възможност и заетостта на преподавателите към момента на изпращане на оферта към корпоративен клиент