Специализиран английски език

Английски език по професии
онлайн курс с преподавател

ПОПИТАЙТЕ И ЗА ВАШАТА ПРОФЕСИЯ!
Курсът е практически насочен и се предлага в индивидуална и полуиндивидуална форма.
Разработен е в рамките на 30-40 уч.часа при индивидуална форма на обучение.

Стандартна цена индивидуално обучение: 23-25 лв. за 1 уч.ч при препоръчителен хорариум от 30-40 уч.часа,в зависимост от вида на курса.
1 уч.час=45 мин.
В посочените цени не се включват учебници.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ВСИЧКИ ПРОФЕСИИ И СФЕРИ