Езиков център

Англика

Специализиран английски език

Специализиран английски

 

 

 

 

Изучаването на чужд език може да бъде мотивирано от различни неща- интерес,необходимост и др.

Считаме за полезно, след придобиване на  известни познания по общ английски език, насочването към конкретна област в езика, пряко свързана с ежедневните нужди от комуникация на курсиста.

 

При разработване на много от учебните програми за нашите курсове, сме се доверили на серията специализирани издания на издателство Express Publishing-English for Specific Purposes, като обръщаме внимание и на специфичните професионални теми, които вълнуват всеки един курсист.

 

Предлагаме на Вашето внимание:

 

 

 

Английски език за:

 

 

 

ЮРИСТИ

 

ИКОНОМИСТИ

 

ФИНАНСИСТИ

 

БАНКОВИ СЛУЖИТЕЛИ

 

ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ

 

ЛИЦА,ЗАЕТИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА

 

СЕКРЕТАРИ И АСИСТЕНТИ

 

ЛЕКАРИ

 

МЕД.СЕСТРИ

 

СЧЕТОВОДИТЕЛИ

 

ПОЛИЦАИ

СЛУЖИТЕЛИ В САЛОНИ ЗА КРАСОТА

 

 

СТРОИТЕЛИ ........

 

 

 

ПОПИТАЙТЕ И ЗА ВАШАТА ПРОФЕСИЯ!

 

 

 

Курсът е практически насочен и се предлага в индивидуална и полуиндивидуална форма, както и в групи до 6-има курсисти. Разработен е в рамките на 65 уч.часа при групово обучение ( при минимум 4-ма курсисти).

При индивидуалното обучение и полуиндивидуалните форми, съответният брой часове се адаптира към всеки курсист след определяне нивото му на владеене на общ английски език.

 

  ВИДОВЕ КУРСОВЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

  

 

Вид

Кратко
описание

Брой уч.ч*

Цена*

в група

Цена инд.

обучение за уч.

час

 

 

Бизнес 

английски език

 

/ниво В1/

 от

 09.01.2018

неделен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес английски език

/ниво В2/ 

 от 09.01.2018

 

Примерни теми:

 

1.Умения и квалификации

2.Вашата професия

3.Цени

4.Заплащане и стимули

5.Продажби

6.Продукти

7.Бизнес комуникация-мейл,факс, телефон,писмо

8.Видове срещи

9.Етикет по време на срещи

10.Клиенти и услуги

11.Преговори

12.Резервации

13.Стил на управление-видове

14.Бизнес стратегии

15.Иновации

          ******************

 

1.Стартиращ бизнес

 

2.Маркетинг и реклама

 

3.Мениджмънт.Стилове

 

4.Право и бизнес

 

5.Продажби

 

6.Обноски и етикет

 

7.Обучение

8.Делегиране

 

9.Работно място

 

10.Бизнес кореспонденция

 

11. Видове срещи

 

12.Преговори

 

13.Мейли

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 410 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 лв.

17 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 лв.

   

 

 

Юридически английски език

 

09.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Запознайте се с примерните теми!

ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ

 

1.Основни юридически термини

2.Договори.Видове

3.Гражданско право

4.Данъчно и осигурително право

5.Наказателно право

6.Трудово право

7.Облигационно право

8.Вещно право.Сделки с недвижими имоти.

9. Нотариално право

10.Административно право

11.Институции.Структура.

12.Съдебен процес

13.Арбитраж

14.Медиация

15.Международно право

16.Право на интелектуална собственост

 

......и  много други, с акцент върху предпочитания от всеки курсист клон на правото!

 

 

 

 

 

 

 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 лв.

 

 

 

 

 

 

 

Английски

език за  брокери

от

 

        10.01.2018

Примерни теми:

 

1.Споразумение.Депозит.

2.Предварителен договор

3.Нотариален акт

4.Строителни термини

5.Строителни материали

6.Видове жилища

7.Ателие

8.Изготвяне на оферта за имот

9.Презентиране на имот

10.Парцели

11.Скици,схеми

12.Преговори с клиенти

13.Наеми и продажби

   65  

410 лв. 

 

 

17 лв.

 

Медицински

английски език

 

от   09.01.2018

 

(различни системи за  лекари,

 мед. сестри и зъболекари)

 

 

 

 

Примерни теми

/ за лекари/

1.Болница-отделения и персонал.Оборудване

2.Части на тялото

3.Респираторна, кръвоносна и храносмилателна системи.Нервна и ендокринна системи

4.Първа помощ

5.Педиатрия

6.Гинекология

7.Неврология

8.Хирургия

9.Общуване с пациент

10.Преглед

11.Болка/видове болки/

12.Диабет

13.Рак

14.Болести на сърдечно-съдовата система

15.Инфекции

 

                    ******

Примерни теми

/за мед.сестри/:

1.Болница-отделения и персонал

2.Стаи и оборудване

3.Части на тялото

4.Респираторна, кръвоносна и храносмилателна системи.

5.Нервна и ендокринна системи

6.Първа помощ

7.Разпознаване на симптоми.

8.Оценка на физическото състояние и жизнени функции на пациента

9.Хранене

10.Хигиена

11.Превенция на инфекции

12.Травми

13.Сестри в отделение- родилно, хирургия, неврология, психиатрия, детско отделение

14.Изготвяне на графици

15.Хосписи

 

Подробен график и актуални предложения:

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ АНГЛИЙСКИ

 

 65

410 лв.

 

17 лв.

 

Aнглийски език за счетоводители

от

 

     09.01.2018

Примерни теми:

1.Баланс.Анализ

2.Парични потоци

3.Данъци

4.Осигуровки

5.Данъчни облекчения

6.Амортизация

7.Приходи и разходи

8.Годишно приключване

9. Счетоводен софтуер

10.Измама

11.Одит

12.Бюджет

13.Комуникация с клиент

14.Покупка или наем?

15.Бъдеще на счетоводството

 

 65

410 лв.

17лв.

   

  

 

Английски език за   секретари и асистенти

от

 

      09.01.2018

Примерни теми:

 

1.Офис консумативи

2.Офис оборудване

3.Документи

4.Посрещане на посетители

5.Графици

6.Телефонни разговори

7.Организиране на срещи и поведение

8.Бизнес кореспонденция

9.Графики и таблици

10.Конферентна връзка

11.Дневен ред

12.Протокол

13.Телекомуни

кации

14. Компютри

15.Корпоративна култура

 

65

 410 лв.

17 лв.

 

Английски език за банкови служители

/банков английски език/

 от:

 

 

09.01.2018

 

Подробен график в секция: "БАНКОВ АНГЛИЙСКИ"

 

 

За дати и интензитет по Ваша заявка,моля свържете се с нас и проверете възможността!

 

 

 

Примерни теми:

1.Основни банкови термини

2.Пари

3.Документи

4.Структура

5.Видове сметки

6.Кредитна карта

7.Онлайн и телефонно банкиране

8.Банкови позиции.Фронт офис и Бек офис.

9.Частно банкиране

10.Заеми. Видове кредити.Кредитни линии

11.Банкиране на дребно

12.Банкиране на едро

13.Инвестиционно банкиране

14. Риск.Оценка на риска

 

 

 

БАНКОВ АНГЛИЙСКИ

 

 65

410 лв.

 

 

За служители на Корпоративен клиент, получил оферта от нас е валидна цената на курса съгласно съответната оферта,както и всички условия,посочени в нея!

 

 

Информирайте се за тях или се свържете директно с нас при въпроси!

 

 

 

Очакваме Ви!

 

 

 

 

17 лв.

 

Английски език

за служители в салон за красота

от

10.01.2018

Примерни теми:

 

1.Служители в салон за касота

2.Видове прически; мъжко и дамско подстригване

3. Маникюр и педикюр

4.Грим.Техники.Перманентен грим.

5.Масаж

6.Един натоварен ден в салон за красота

7.Разговор с клиент по телефона.Поведение

8.Запазване на час

9. Подстригване, къдрене, боядисване, изправяне на коса.Третиране на увредена коса.

10.СПА процедури

11.Грижи за кожата-маска,пилинг и др.

12.Продукти за коса

13.Отстъпки.Помоции

14. Офериране на продукти и етикет при комуникация с клиент

15.Начини на плащане в салон за красота

 

 65

 410 лв.

17 лв.

 

 

Английски език за

лица,работещи в сферата на  строителството

 

         Вид I

          от

 

   10.01.2018

 

 

 

 Английски език в сферата на строителството

         Вид II

от

 

09.01.2018

Примерни теми:

1. Инструменти
2. Материали
3.Комуникация по време на работа на обект
4. Жилище
5. Сигурност по време на работа
6. Проучване на терен
7. Изкопни работи
8. Кранове
9. Полагане на основи на сградата
10.Планове,етажност.
11.Кофраж
12.Изолация
13.Стълбище
14.Зидарство
15.Покриви

-------------------------------------

Видове пътища

Шосе.Магистрала

Материали.Тестване

Улично оборудване

Бордюр

Полагане на асфалт

Машини

Почва

Топография.Земемерство

Озеленяване,оформяне

на естествен пейзаж.

Планиране

Паваж. Видове

Мостове

Контрол на трафика

Поддръжка на пътища

 

 65

410 лв.

17 лв.

 

Английски език

в сферата на  информационните  

технологии

 

    от 11.01.2018

Примерни теми:

1. Информационни технологии
2. Компютрите отвътре
3. GPS системи
4. Снимки, графичен дизайн.Уеб дизайн
5. Конферентна връзка
6. Електронна търговия
7.Памет
8.Периферия
9.Мобилни телефони
10.Комуникации,забавление и социални мрежи
11.Телекомуникации
12.Хакери и вируси.Антивирусен софтуер
13.Кражба на самоличност
14.Системен администратор
15. Програмиране

 

65

410 лв.

17 лв.

 

Английски език за лица с интереси в областта на земеделието и животновъдството от

 

09.01.2018

Примерни теми:

1.Растителни и животински продукти

2.Почва, вода, семена

3.Жътва

4.Реколта, диагностициране на проблеми

5.Домашни животни

6.Птицевъдство, говедовъдство, свиневъдство, коневъдство и овцевъдство

7.Млечна индустрия

8.Пчеларство

9.Климат и време

10.Агробизнес мениджмънт

11.Поведение и здравословен статус на животните

12.Биотехника

13.ГМО

14.Селскостопански  практики

15.Управление на земеделски стопанства

 

 

65

 

 

 410 лв.

 

17 лв.

 

Английски език в сферата на туризма

 

от

 

 09.01.2018

Примерни теми:

1.Вашите гости

2.Телефонни разговори

3.Проблем с резервация

4.Настаняване

5.Круизи

6.Пътуване с кола, влак или самолет

7.Кредитна карта

8.Наемане на кола

9.Културни различия

10.Насоки и указания за достигане  до определен обект

11.Забавяния при пътуване

12.Договаряне на цени

13.Спешни ситуации. Обясняване на симптоми

14.Проблемни клиенти

15.Обява за работа.

16.Изготвяне на автобиография

 65

410лв

 

17 лв.

 

Английски език в сферата на хранителната индустрия

 

от

 

       09.01.2018

 

Примерни теми:

 

1.Хранително-вкусова промишленост.Оборудване.Инвентар

2.Ястия. Видове

3.Ресторанти.Обслужване на клиенти.Оплаквания

4.Кетъринг

5.Доставки

6.Резервации

7.Поръчки.Плащане

8.Подготовка на десерти, напитки, печени изделия

9.Безопасност

10.Хигиенизиране

11.Хранене

12.Диети

13.Управление

14.Маркетинг и продажби

15.Рецепти и разходи

16.Счетоводство

17.Кариера

 

65

  410 лв.

17 лв.

 

 

 

  Английски език в сферата на готварството

 

 от

 09.01.2018

 

 

Примерни теми:

 

1.Кухня.Оборудване.Инвентар

2.Персонал в кухнята

3.Ресторанти.Обслужване на клиенти

4.Основни дейности в кухнята

5.Видове храни

6.Плодове и зеленчуци  7.Подправки и билки

8.Паста

9.Закуска. Обяд. Вечеря

10.Подготовка на десерти

11.Безопасност и хигиена в кухнята

12.Супи и сосове

13.Салати

14.Печене.Видове

15.Пържене

16.Готвене на пара

17.Бюфет

18.Управление

19.Кариера и обучение

 65

410 лв. 

17 лв.

 

Английски за мениджмънт

Примерни теми: 

1.Бизнес.Видове дружества

2.Комуникация, бизнес кореспонденция и етикет

3.Документи

4.Видове заетост.Договори-сключване и прекратяване

5.Заплащане.Стимули, социални придобивки и пакети

6.Банкови сметки

7.Производство.Промени на пазара. Промоции

8.В офиса- длъжности, служители. Офис оборудване и материали

9.Отдели, примерна структура на компания. Корпоративна култура

10.Стилове на управление.Time management

11.Делегиране на права.Проекти.Обратна връзка

12.Срещи. Поведение и етикет

13.Резюме и подготовка за интервю

14.Подбор на персонал

15.Презентационни умения

16.Преговори

17.Пътуване.Тeam building

 

АНГЛИЙСКИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ

                   20 лв.  

 

 

 

                         

 

 

 

                   

 

*

 

Посочената цена не включва учебници.

 СЛЕДЕТЕ НАШИТЕ ПРОМОЦИИ ТУК: ПРОМОЦИИ-ПЪЛНИ УСЛОВИЯ

*Посочените условия(цена и брой учебни часове)са валидни при сформирана група от минимум 4-ма  курсисти и до запълване на групите.

  1 уч.час=45 мин.