Езиков център

Англика

Записване

Как да се запишете?
Записването става по телефон и на място (след предварителна уговорка).

Записването продължава до изчерпване на местата в съответната група.

Заплащане
Заплащането става по банков път след потвърждаване от страна на езиковия център, че курсът е сформиран и съгласно писмените договорки между центъра и курсистите.

Сформиране на курсове
Курсовете се сформират непрекъснато.
В зависимост от интензивността си те продължават между 1.5 и 3 месеца.
Стараем се ежемесечно да стартират нови курсове – дневни, вечерни, съботно-неделни, интензивни, разговорни.

При нас можете да се обучавате, както индивидуално и полуиндивидуално, така и в малки групи (4-5 курсиста), и в стандартни групи (6-8 курсиста).

Ние ще Ви помогнем при избора на група и ниво.
Ще Ви предложим входящ тест за определянето му.

Удостоверения
В хода на обучението курсистите полагат текущи и финални тестове и представилите се успешно, получават удостоверения.

Курсистите следва да присъстват на минимум 80% от занятията и да положат успешни текущи и финален тест ( мин.60 % успеваемост).

Присъствието се отчита посредством присъствени форми.

 

АНГЛИКА ЕООД  е администратор на лични данни с No 396483 .