АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА АСИСТЕНТИ
В ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Английски език за асистенти
в дом за възрастни хора