английски ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Счетоводен английски език

Учебните материали,които използваме и сме разработили са подходящи за онлайн обучение.
diary, journal, book-92652.jpg

Примерни теми от общо 45:

1.Баланс.Анализ

2.Парични потоци

3.Данъци

4.Осигуровки

5.Данъчни облекчения

6.Амортизация

7.Приходи и разходи

8.Годишно приключване

9. Счетоводен софтуер

10.Измама

11.Одит

12.Бюджет

13.Комуникация с клиент

14.Покупка или наем?

15.Бъдеще на счетоводството