английски ЗА СЕКРЕТАРКИ И АСИСТЕНТИ

Английски език за секретарки и асистенти

Учебните материали,които използваме и сме разработили са подходящи за онлайн обучение.
fountain pen, note, notebook-1851096.jpg

Примерни теми от общо 45:

1.Офис консумативи

2.Офис оборудване

3.Документи

4.Посрещане на посетители

5.Графици

6.Телефонни разговори

7.Организиране на срещи и поведение

8.Бизнес кореспонденция

9.Графики и таблици

10.Конферентна връзка

11.Дневен ред

12.Протокол

13.Телекомуникации

14. Компютри

15.Корпоративна култура