АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Английски език за връзки с обществеността