КУРСОВЕ ЗА журналисти

Английски език
за журналисти

Примерни теми от общо 45: 1.Журналистика 2.Журналистическа етика и стандарти 3.Публикации 4.Журналистически жанрове 5.Статии.Съдържание.Писане на статия 6.Редакция 7.Таблици и графики 8.Вестници и списания 9.Обучение 10.Новини 11.Интервю 12.Радио формат 13.Нюзрум.Оборудване.Технологии 14.Телевизия-кариери,видове предавания.Водещи 15.Онлайн медии 16.Източници.Цитиране 17.Реклама 18.Рейтинг 19.Плагиатство 20.Клевета
Цена индивидуално обучение: 23 лв за 1 уч.ч при препоръчителен хорариум от 40 уч.часа 1 уч.час=45 мин. В посочените цени не се включват учебници. Ориентировъчна цена на учебници:30-33 лв. Учебните материали,които използваме и сме разработили са подходящи за онлайн обучение.
camera, aperture, digital camera-1239384.jpg