БИЗНЕС английски език

Бизнес английски език онлайн

Учебните материали,които използваме и сме разработили са подходящи за онлайн обучение.

Бизнес английски език ниво В2

Начало: при запитване ( за индивидуален курс)

Начало  в група: 15.04.2024               

Примерни теми от общо 45: 

1.Стартиращ бизнес

2.Маркетинг и реклама

3.Мениджмънт.Стилове

4.Право и бизнес

5.Продажби

6.Обноски и етикет

7.Обучение

8.Делегиране

9.Работно място

10.Бизнес кореспонденция

11. Видове срещи

12.Преговори

13.Мейли     

Цена индивидуално обучение : 920 лв.

Цена в група ( 3 -ма курсисти): 550 лв.

Продължителност: 40 уч.ч 

 

Бизнес английски език ниво В1 

Примерни теми от общо 45:

1.Умения и квалификации

2.Вашата професия

3.Цени

4.Заплащане и стимули

5.Продажби

6.Продукти

7.Бизнес комуникация-мейл,факс, телефон,писмо

8.Видове срещи

9.Етикет по време на срещи

10.Клиенти и услуги

11.Преговори

12.Резервации 

13.Стил на управление-видове

14.Бизнес стратегии

15.Иновации 

 Специализирана терминология.Над 400 термина. 

 Цена индивидуално обучение:920 лв.

Цена в група(3-ма курсисти): 550 лв.

Продължителност: 40 уч.ч