ЮРИДИЧЕСКИ английски език

Юридически английски език онлайн

Вие сте юрист и владеете общия английски език на ниво не по-ниско от В1?
Желаете да се специализирате в отделни клонове на правото и да се изразявате правилно на английски език по време на преговори, сделки , интервюта за работа?
Посетете курсa ни по юридически английски език, воден от юрист!
Учебните материали,които използваме и сме разработили са подходящи за онлайн обучение.

АННА ПЕТРОВА, юрист и преподавател

Запознайте се с примерните теми!  

1.Основни юридически термини
2.Договори.Видове
3.Гражданско право
4.Данъчно и осигурително право
5.Наказателно право
6.Трудово право
7.Облигационно право
8.Вещно право.Сделки с недвижими имоти.
9. Нотариално право
10.Административно право
11.Институции.Структура.
12.Съдебен процес
13.Арбитраж
14.Медиация
15.Международно право
16.Право на интелектуална собственост

Нов  онлайн курс в група от 3-ма курсисти с начало 03.06.2024 г.

Продължителност: 50 уч.ч, цена: 630 лв. в промо периода 01.05-30.05.24

Стандартна цена извън промоция: 700 лева.

Индивидуално обучение : 

Цена в промо периода 01.05.-30.05.24:

24 лева/уч.ч/

Продължителност:40 уч.ч+ 5 бонус часа граматика =960 лева./промо цена/.

Начало: веднага,при запитване

Форма на промо курсовете: присъствена,онлайн или хибридна.

Стандартна цена извън промоция: 30 лв./уч.ч

Продължителност:40 уч.ч онлайн +5 бонус часа граматика,цена: 1200 лв./стандартна цена