ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПРОКУРОРИ,СЛЕДОВАТЕЛИ И СЪДИИ

Юридически английски език за магистрати